Psychoterapia

Dzień dobry – witaj na stronie Gabinetu Psychoterapii Gestalt Kraków.

Tutaj znajdziesz informacje zarówno o samym podejściu Gestalt,
jak i o psychoterapii w tym nurcie. Zapraszam do lektury.

Czym Gestalt jest?

Terapia Gestalt jest bardzo mocno inspirowana nurtami filozoficznymi. Jej cztery zasadnicze filary filozoficzne to egzystencjalizm, fenomenologia, teoria pola i holizm. Idee tych koncepcji splatają się w podejściu Gestalt ze sobą i wzmacniają nawzajem tworząc specyficzną jakość spotkania terapeutycznego. Spotkania, w którym szacunek do odmienności i różnic jest punktem wyjścia, by ciekawić się klientem i jego sposobem ujmowania rzeczywistości, by próbować „brać w nawias” pewne założenia i wyuczone treści dotyczące nas i otaczającego świata.

Spotkanie terapeuta – klient dotyczy zawsze konkretnej niepowtarzalnej sytuacji, jest spotkaniem z konkretną niepowtarzalną osobą, w danym polu i w danej chwili. Skutkuje to postawą, w której to nie terapeuta, lecz klient wie lepiej. To klient coś czuje, czegoś doświadcza, w określony sposób myśli i nadaje osobiste znaczenia temu, co przydarza mu się w życiu. Rolą terapeuty jest pomoc w odkrywaniu tych znaczeń i ich implikacji w życiowych perypetiach klienta, poszerzanie świadomości tego w jaki sposób emocjonalność i wrażliwość poznawcza klienta wspiera lub ogranicza go w zaspokajaniu jego potrzeb i osiąganiu zamierzonych celów. Nie można opisując Terapii Gestalt nie wspomnieć o kwestii odpowiedzialności; w opozycji do psychoanalizy Gestalt podkreśla wolny wybór i odpowiedzialność człowieka za swój los. Jednym z ulubionych cytatów jest Sartre’owskie „Nie ważne, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono”. Niechęć do brania życia w swoje ręce skutkuje często przekonaniem i iluzją, że nie mamy na nie wpływu. Taka bezradność bywa tyleż wygodna, co nieznośna. Cóż bowiem można zrobić, jeśli nic nie można zrobić? Można się uskarżać na nie dość kochających rodziców, nędzę i głód, na inne czasy, na brak pieniędzy, na braki w wykształceniu…, warto nawet te skargi z siebie wydobyć, opłakać niedostatek, który był naszym udziałem. Przede wszystkim jednak warto zauważyć możliwość ruchu w tej sprawie, znaleźć własną odpowiedź na krzywdę. Warto uznać swoje sprawstwo, bo bez niego nasze życie jedynie nam się przydarza …

Jak to działa? Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna

Decyzja o podjęciu terapii wynika z doświadczania jakiegoś wymiaru cierpienia w życiu. Ludziom najczęściej towarzyszy wówczas przekonanie o konieczności zmiany. Ta potrzeba zmiany czasem lokowana jest w partnerze, czasem w magicznej i dziecięcej potrzebie zmiany rzeczywistości, czasem w potrzebie zmiany siebie. Gestaltysta stoi na stanowisku, że zmiana nie polega na byciu kimś innym, lecz na akceptacji tego, kim jesteśmy. Ta paradoksalna koncepcja zmiany Beisser’a przenosi akcent z poszukiwań nowego, lepszego siebie, na spotkanie ze sobą i akceptację siebie takiego, jakim się jest. Praca terapeutyczna w takim ujęciu polega na asymilacji wypartych i niechcianych fragmentów siebie i integracji opozycyjnych części Ja. Na szukaniu dialogu pomiędzy skonfliktowanymi częściami naszej osobowości, na dogadywaniu się ze swoimi demonami, na szukaniu „i” zamiast „albo” między różnymi stanami siebie.

Istotą gestaltowskiego sposobu pracy jest jej doświadczeniowy charakter. To nie snucie opowieści jest leczące, lecz ruch, ekspresja, ryzykowanie nowych sposobów bycia w relacji. Terapeuta odpowiedzialny jest za współtworzenia wystarczająco bezpiecznych warunków pracy, by klient odważał się na „bezpieczną katastrofę” – wypróbowywał nieznane dotąd sposoby reagowania, zajmowania stanowiska, wyrażania uczuć, sprzeciwiania się, kochania, troski….Czasem ten ruch, to bardzo subtelny gest, nowe słowo, głęboko wzięty wdech. Ucieleśniony Gestalt koncentruje się na wszystkich procesach ciała, w którym realizujemy swoją egzystencję. Przywracanie świadomości ciała i jego procesów jest jednym z kluczowych aspektów tego podejścia.